Pengiktirafan Dan Persijilan

1996 - Mendapat pengiktirafan GMP (Amalan Perkilangan Baik) dari Kementerian Kesihatan Malaysia
2003 - Mencapai pengiktirafan ISO 9001:2000 dari SIRIM QAS International bagi persijilan    
sistem pengurusan kualiti pada bulan April 2003. 
2007 - Mendapat tempat Ketiga dalam Showcase SDSI bagi Kategori Produk Kesihatan
2009 - Mencapai pengiktirafan ISO 9001:2008 dari SIRIM QAS International bagi persijilan    
sistem pengurusan kualiti pada bulan Mac 2009.

Last Updated (Friday, 12 April 2013 21:37)